หน้าหลักการติดต่อ/แผนที่

การติดต่อ/แผนที่

 

สถานที่ตั้ง (Address)

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Training Center Institute of Bangkok Metropolitan Administration Human Resource Development
เลขที่ 46/4 หมู่ 5 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
46/4 Moo 5 Chueamsamphan Road Kokfad Nongchok Bangkok 10530 Thailand

...............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์/โทรสาร (Tel./Fax.)

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม โทรศัพท์/โทรสาร (Tel./Fax.) : 02-5431964
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ (Tel.) : 02-5431960 โทรสาร (Fax.) : 02-5431609

...............................................................................................................................................................................

อีเมล์ (email)      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook page  : http://www.facebook.com/bmatrainingcenter

twitter               : https://twitter.com/bmatc...............................................................................................................................................................................

 


เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น